Kun Kenneliimme tuli kolmas koiramme Jeppe jouduimme selvittelemään syitä lonkkavikaisuuteen ja mitä sille voi tehdä. Löysin paljon tietoa ja niistä ole koonnut tämän "tietoiskun" kaikille asiasta kiinnostuneille. Olen itse noudattanut ko. ohjeita ja varmaan suurinosa kasvattieni omistajista myös, ainakin olen heille kaiken saamani tiedon antanut. Olen syöttänyt pennuilleni yhden 15kg säkin penturuokaa jonka jälkeen ovat siirtyneet aikuisen koiran ruokaan. Kunnon koiranruokaa myyvät esim. eläinkaupat tai jälleenmyyjät YLEENSÄ EI TAVARATALOT! Laadukas ruoka maksaa ostettaessa enemmän, mutta usein sitä syötetään huomattavasti vähemmän kuin tavaratalojen myymiä ruokia, joten se on kuitenkin edullista käyttää.

 

LONKKAVIKA eli DYSPLASIA

--Lonkkavikainen koira syntyy tervelonkkaisena!! Lonkkavika on tulos lonkkanivelen luu-
(nivelkuoppa ja reisiluunpää) ja pehmytosien (nivelsiteet, nivelkapseli ja lonkkalihakset) välisestä
kehityksen epätasaisuudesta koiran 3-18 ensimmäisen elinkuukauden aikana.

--Ravinnolla ja ympäristötekijöillä on suuri vaikutus lonkkavian kehitykseen.

--Ravinnon vaikutus on sekä laadullinen että määrällinen pennun sikiöasteesta eteenpäin, eli emän
fyysinen kunto ja hyvinvointi jo ennen astutusta vaikuttaa tulevan sikiön kehitykseen.

Reisiluun pää- ja lonkkamaljakko ovat syntymähetkellä pelkkää rustoa. Ravinnon laatu sikiöasteella
on jo vaikuttanut ruston kehitykseen. Luutuminen ja kasvu muuttavat nivelen voimasuhteita ja jos
vastavoimat ovat liian heikot, niveleen syntyy löysyyttä, joka aiheuttaa sekä reisiluun päähän että
lonkkamaljakon ylä- ja etunurkkaan mekaanisia vaurioita. Vaurion aiheuttaman niveltulehduksen seurauksena
on nivelkapselin paksuuntuminen ja venyminen sekä nivelsiteiden venyminen ja luuliikojen syntyminen.

 

Nivelvaurion kehitys:

--nivelkapseli paksuuntuu

--nivelrustot ohenevat ja kuluvat rasituskohdista

--luu yrittää korjata tilanteen tiivistymällä

--syntyy halkeamia nivelrustoon

--nivelsiteen liukastamis- ja ravitsemisominaisuudet heikkenevät

--syntyy arpeutumia lasimaisen ruston tilalle

--varsinkin nivelen rasituskulmiin ja nivelkapselin kiinnityskohtiin syntyy vahvistavia luurustomuodostuksia

--rasituskohdissa nivelrusto kuluu puhki ja luu paistaa läpi

--tuloksena on kivulias ja toiminta rajoitteinen nivel-arthroosi

 

MAHDOLLISIA SYITÄ LONKKAVIKAAN

On ymmärrettävä se tosiasia, ettei lonkkavika ole vain yksi häiriö, vaan useita eri geenien ohjailemia tapahtumia, jotka yhdessä vaikuttavat degeneroivasti lonkkaniveliin.Lonkkanivelen kasvuhäiriö on osoitus luuston kehityksestä, joka ei aiheuta häiriötä ainoastaanlonkkanivelessä, vaan näille kasvuhäiriöille ovat alttiina myös kyynärnivelet, olkanivelet sekä lisäksi selkänikamien nivelet.Huolimatta edellä olevista monivaikutteisista kasvuhäiriöistä, lonkkanivelen kasvuhäiriö on yleisinniveltä heikentävä ja usein kivuliaskin vika. Tunnollisten koirankasvattajien ja eläinlääkäreidenyhteiset ponnistelut kasvuhäiriön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tuloksellisiksi. Vaikka onkin monia asioita joita emme vielä tiedä, tiedämme lonkkanivelen kasvuhäiriöiden olevan perinnöllinenvika. Kuitenkin uusi tutkimustyö on tuonut ravinto-asiat päivänvaloon. Mm. kunnioitettu suomalainen luustoasioiden erikoistutkija Prof. Saki Paatsama on muuttanut käsitystään ruokinnan merkityksestä, sillä tutkimuksen tuloksena on todettu lonkkavian perinnöllisyysvaikutusten olevan keskimääräisesti vain 25%. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella syntyvällä pennulla on 25%:in mahdollisuus sairastua lonkkavikaan, eikä suinkaan sitä että joka 4:s pentu olisi automaattisesti lonkkavikainen. Miksi on täysin terveitä pentueita ja toisaalta 80-90%:sesti sairaita pentueita, tätä ei täysin tiedetä, mutta ravinnon vaikutukset ovat huomattavat.Perinnöllisyys on suurin syy lonkkavikaan! Ilman lonkkavikaa sisältävien geenien siirtymää ei lonkkavikaa ole. Lonkkavika ei ole jotain mitä koira noin vain saa, sillä joko on nämä lonkkavika geenit tai ei ole!

 

 

KYSYMYS KUULUUKIN;

Mitä me voimme tehdä tämän vian hoitamiseen ja vaikutusten vähentämiseen?
Tutkimuksissa on osoitettu ravinnon tärkeä vaikutus eläimen kehitykseen. Niille pennuille, joille on ruokittu alhaisemman valkuaisainepitoisuuden omaavaa ravinnetta suurimman kasvun aikana, todettiin olevan paremmat ja vahvemmat lonkat kuin niillä, joille ruokittiin erittäin korkea tai erittäin matala valkuaisainepitoista ravinnetta. Vaikka nämä tutkimustulokset selvästi osoittavat ruokinnasta johtuvat erot, eivät tutkijat pystyneet selvittämään mikä oli se syy, joka ruokinnassa vaikutti. Yhtenä ehdotuksena oli ruokinnan jotenkin vaikuttavan PH-arvoon tai nivelvoiteen happamuuteen. Tämän edellytettiin vaikuttavan nivelvoiteen paksuuteen, nivelvoiteen paksuus taas riippuu liuenneiden osien määrästä, ja tämä on mittana nivelpaineelle. Aikaisemmissa tutkimuksissa nivelvoiteen korkeampi paksuus liitettiin suurempaan nivelvoiteen määrään ja tämän odotettiin teoriassa luovan kehittyneemmät nivelet. Tuloksissa kuitenkin todettiin tämä teoria vääräksi, nivelvoiteen suoranainen määrä ei vaikuttanut nivelruston kehitykseen. Ongelmana näissä tutkimuksissa on aika. Tutkijat joutuvat seuraamaan monia sukupolvia hakiessaan vastauksia. Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet ravinnon vaikutuksesta johtuvan kiistattoman ja loppujen lopuksi yksinkertaisen syyn lonkka- ja luunkasvuhäiriöihin jotka eivät ole perinnöllisiä.

 

NIVELVOIDE = RUSTONRUOKA

Nivelvoide on ravinnonlähteenä nivelrustolle. Nivelvoide saa ravintonsa aineenvaihdunnan kautta eli käytännössä koiran hyödynnettävästä ravinnosta. Mitä parempi laatuinen ravinne, sitä kehittyneempi nivelvoide. Nivelvoide on kuitumaisen kapselin sisällä. Nivelkapseli muodostuu sisemmästä osasta (nivelkalvo) ja uloimmasta osasta (kuitumainen pinta). Tutkimukset ovat osoittaneet suurimman osan lonkkavikojen, sekä siitä johtuvien degeneroituvien nivelsairauksien patologisten muutosten johtuvan monista biokemiallisista muutoksista itse nivelvoiteessa, ja tämä on se alue jossa lonkkavika tapahtuu. Miksi, sitä ei vielä tarkkaan tiedetä.

Ravinne on osoittautunut yhdeksi erittäin vakavasti otettavaksi alueeksi ja oikean aineenvaihdunnallisen tasapainon löytymiseen ovat tutkimukset antaneet osviittaa. Valitsemalla mahdollisimman monipuolinen, toimiva ravinnepohja, varsinkin kantavalle nartulle sekä kehittyvälle ja kasvavalle pennulle, voidaan aineenvaihdunnallisesti vähentää lonkkavian syvyyttä ja kehitystä. Kasvavalla pennulla 3-18 kk ikä on se aika jota tulee nimenomaisesti valvoa. Mitä suurempi rotu, sen pitempään.

On myös tärkeää muistaa mineraalien ja vitamiinien osuus ravinteessa. Vitamiinit ja mineraalit yhdessä valkuaisaineiden ja rasvan kanssa, vaikuttavat entsyymien syntyyn ja toimintaan. Entsyymit pyörittävät aineenvaihduntaa. On yhdentekevää mitä ravinnetta koira syö jolleivät mineraalit ja vitamiinit ole tasapainossa. On helppo kuvitella mitä pelkästään vitamiinien ja mineraalien epätasapaino voi saada aikaan kantavassa emässä tai kasvavissa pennuissa.

Epätasapaino estää kehon normaalin toiminnan. Varsinkin kalkin ja D-vitamiinin liikaannostus on vaarallista. Fosfori vaikuttaa kalkin imeytymiseen ja päinvastoin.

 

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ KASVATTAJA VOI VAIKUTTAA LONKKA- JA NIVELKASVUHÄIRIÖIDEN SYNTYYN RAVINNOLLISESTI???

Valmisravinteissa on suuria eroja. Nämä erot näkyvät koirassa. Kasvavassa pennussa nämä erot saattavat kulminoitua vakaviin kasvuvikoihin ja sairauksiin. Monipuolinen ja laaja-alaisen raaka- ainepohjan omaava tuote antaa kasvavalle pennulle sen pohjan jolle sen kehitys perustuu. Jos ravintoaineista ei löydy kaikkia mahdollisesti tarvittavia rakennusaineita, ei pennun keho voi kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla. Koira kehittyy sen mukaan mitä rakennusaineita sille annetaan.Ongelmia kohdattaessa vedotaan perinnöllisyyteen. Tämä on helppo ja yksiselitteinen tapa "syyllisen" löytämiseksi. On kuitenkin lähdettävä tosiasioista liikkeelle! Ravinnon vaikutukset ovat suuret!

 

OIKEA RAVINTO = OIKEAT RAKENNUSAINEET, OVAT PERUSTA KOIRAN KEHITYKSELLE

Pennun kasvunopeus on päätähuimaava. Ensimmäisten kuukausien kasvu asettaa kovimmat vaatimukset ravintotasolle. Pennun kasvaessa tarve vähenee ja muuttuu. Ongelmana suurirotuisilla koirilla on liian nopea kasvu. Nopeaa kasvua tulee tukea ensimmäisten 3-4 kuukauden aikana. Tämän jälkeen on valvottava ettei koira saa liikaa ravinteita. Suosituksena on korkea valkuaisaine- ja rasva pitoisuus ensimmäiselle 3-4 kuukaudelle, matalampi valkuaisaine- ja rasvapitoisuus seuraavalle 3-12 kuukaudelle. Mitä korkeampi ravinteen sulavuus, sitä korkealaatuisempi ravinne. Pennun elimistöä on turha rasittaa huonolaatuisen ravinteen sulattamiseen. On syytä muistaa korkealaatuisen ravinteen korkean vitamiini- ja mineraalipitoisuuden edesauttavan myös pennun vastustuskyvyn korkeaa tasoa. Pentu joka on saanut sikiöasteesta alkaen korkealaatuista ravintoa, ei kärsi iho- ja turkkiongelmista. Myöskään allergiat eivät pääse vapaasti kehittymään elimistön korkean vastustuskyvyn vuoksi.

On selvää että ravinto jossa on esim. kanaa, maissia ja riisiä on heikompaa kuin ravinto jossa on näiden lisäksi porsasta ja kalaa sekä lisäravinteita, sekä korkeat vitamiini ja mineraalipitoisuudet.

---Jokainen koira on yksilö, samaa ruokintakaavaa ei voida käyttää kaikille koirille

---Jos etujalat kääntyvät ulospäin, valkuaispitoisuutta vähennettävä

---Jos etujalat kääntyvät sisäänpäin, valkuaispitoisuutta lisättävä

---Jos nivelet "löysiä", koira tanakka, valkuaispitoisuutta vähennettävä

---Kasvava pentu kannattaa pitää vähän laihana, vähentää rasitusta nivelille kasvuaikana

 

Tiedot on koottu Shetland OY:n tiedoitteesta lonkkavikaisuudesta jonka olen heiltä saanut, myös lupa julkaisuun on saatu.

Salomaan Kennel / Sirpa Salo

etusivu